Vi tar hand om vår familj och våra vänner

image002.jpg

Skälig lön till alla

Oavsett om man arbetar som hjälpreda eller tekniker får varje anställd en graderad lön som regeringen i Bangladesh har bestämt. Minimilönen för hjälpredor är 8 000 taka och för tekniker 9 500 taka. Utöver det erbjuder Shasha Denim Ltd dessutom en närvarobonus på 400 taka om man jobbar hela arbetsdagar.

Sjukledighet, tillfällig ledighet och förvärvad ledighet finns också att tillgå, baserat på den anställdes behov. Efter sex arbetsdagar i följd får de anställda en ledig dag med lön som en veckovis helgdag. Varje arbetsår får alla en löneökning på 5–10 % baserad på sin prestation. De får också möjlighet till en befordran, vilket innebär en högre lön.

Erbjuds övertidsersättning?

Övertidsarbete är frivilligt. Men om de anställda arbetar extra kompenseras de med dubbel ordinarie lön.

Gratis sjukvårdsinrättningar erbjuds för alla, inklusive familjerehabilitering för avlidna arbetare.

Shasha Denims Ltd tror på de anställdas egenmakt

Vad gäller välbefinnande tror Shasha Denims Ltd på de anställdas egenmakt. Av den anledningen har de organiserat en demokratiskt utvald kommitté som kommunicerar direkt med ledningen. Den här kommittén fokuserar på rättigheter och förmåner, men även på svårigheter och oförenligheter.

Särskilt skydd för gravida kvinnor

Shasha Denims Ltd tar särskilt hand om gravida kvinnor genom att erbjuda rådgivning och gratis medicinsk behandling. Kvinnorna har rätt till alla faciliteter under graviditeten. Efter förlossningen får de tillgång till barnomsorg utan extra kostnad.

För att garantera säkerheten gällande bränder, elektronik och konstruktion är Shasha Denims Ltd engagerade i Bangladesh Accord. De utför även BSCI-granskningar (Business Social Compliance Initiative) varje år.

Shasha Denims Ltd tar hand om sin familj. Det är utmärkt för de är anledningen till att vi kan erbjuda dig grymma Saburo-jeans.

 

image004.jpg
image006.jpg
hands-holding-saburo-jeans-4-3-image.jpg